Неделя 25, Февруари 2024г.
 1. Павлина Иванова Димитрова - счетоводител;
 2. Димитринка Петкова Берберова  - ЗАС;
 3. Нина Запрянова Лапунова - готвач;
 4. Стефка Монева Дженева - пом.готвач;
 5. Веселина Георгиева Пейкова - пом.възпипател;
 6. Гергана Грозева Костадинова - пом.възпитател;
 7. Иванка Гочева Вълканова - пом.възпитател;
 8. Мариана Иванова Козакова - пом.възпитател;
 9. Татяна Христова Запрянова - пом.възпитател;
 10. Тодорка Иванова Вълкова - пом.възпитател;
 11. Михаил Димитров Иванов - работник поддръжка сгради
Сподели: